Rookien Markkinointiauditointi

Useimpien pk-yritysten tuntemuksia markkinoinnin ja viestinnän toimivuudesta kuvaa oheinen (aito) termi: "kuin vetäisi rahaa vessanpöntöstä alas". Markkinoinnin tärkeys ymmärretään kyllä ja siihen olla valmiita satsaamaan, mutta mihin, miten paljon ja kenen toimesta, on hämärän peitossa.

Tästä seuraa, että markkinointia ei pystytä käsittelemään investointina vaan se on ja pysyy kulueränä, mittareita ei ole tai jos on, datasta ei pystytä tekemään tarvittavia johtopäätöksiä, ja kumppani toisensa jälkeen osoittautuu pettymykseksi. Näin markkinointi ei pääse tekemään tehtäväänsä eli luomaan kysyntää ja kasvua.

Tämän pystymme muuttamaan. Muutos tapahtuu systemaattisesti askel kerrallaan, ja tätä varten suosittelemme useimmissa tapauksissa, että urakka aloitetaan selvittämällä perusteellisesti markkinoinnin lähtötaso. 

Rookien markkinointiauditoinnissa käydään läpi yrityksenne markkinoinnin tärkeimmät osa-alueet ja pisteytetään ne asteikolla 1-10. Rookien asiantuntija alustaa jokaiseen osa-alueen ja antaa oman näkemyksensä, mikä kussakin kohdassa on olennaisinta juuri teidän yrityksenne kannalta.

Varsinaisen pisteytyksen teette itse, minkä takia on hyvä, jos kartoitukseen pystyy osallistumaan useampi henkilö (esim. 2-5). 

Auditoinnin osa-alueet ovat:
  1. Markkinoinnin suunnitelmallisuus 
  2. Verkkosivut ja löydettävyys
  3. Sisällöt
  4. Referenssit, arviot ja suosittelut 
  5. Maksettu mainonta ja ostopolut 
  6. Myynnin ja markkinoinnin yhteistyö
  7. Jälkimarkkinointi
  8. Viestintä

Näyttökuva 2022-7-25 kello 7.32.22

Lopputuloksena syntyy nelikenttä, jossa jokainen osa-alue sijoittuu sen mukaan, kuinka tärkeäksi se koetaan yrityksenne kannalta ja toisaalta toimialan kannalta. 

Auditointi auttaa yritystä selkeyttämään markkinoinnin isoa kuvaa, tavoitteellisuutta ja mitattavuutta mutta myös löytämään lyhyen aikavälin kehittämiskohteet. Näin liikkeelle päästään heti.  

Aikaa työpajaosioon menee noin kaksi tuntia, ja se tapahtuu sähköisellä Fasplat-alustalla. Tätä varten jokainen osallistuja tarvitsee tietokoneen tai kännykän. Työpaja pystytään helposti toteuttamaan myös etänä, tai sekä että. 

Auditoinnin hinta on 500 € (alv 0). 

Auditointiin - kuten kaikkeen muuhunkin työhömme - sisältyy Rookie-takuu: jos ette koe saaneenne siitä merkittävästi apuja, laskulla voi heittää vesilintua.

Tavoitteemme on, että auditointi on vasta alkua pitkässä ja tuloksellisessa yhteistyössä, näin on iloksemme usein myös tapahtunut. Auditoinneista ja kartoituksista saamamme palaute on ollut poikkeuksetta tätä:

“Sait hyvin kiinni, missä vielä askelmerkkejä etsitään. Esiin nousi myös hyviä tärppejä. Uskon, että tästä on yhteistä keskusteltavaa jatkossakin.”
“Kävimme tiivistelmän yhdessä läpi ja hyvin olitte saaneet puettua ajatuksemme sanoiksi. Milloin voimme istua alas ja puhua jatkosta?”
“Kai teette tarjouksen jatkosta?”
kayhko

Kuulostiko hyvältä?

Ota yhteyttä, niin jutellaan tarkemmin. Voit myös varata palaveriajan suoraan kalenteriin!

040 594 0285

arttu@rookiecom.fi

Varaa aika Rookielle!