"Kuin vetäisi rahaa vessanpöntöstä alas"

Markkinointiauditointi

Iso kuva kirkkaaksi – ja hommiin!

Yllä oleva (aito) kommentti kuvaa hyvin useimpien pk-yritysten tuntemuksia markkinoinnin toimivuudesta. Kasvua hakevissa yrityksissä markkinoinnin tärkeys ymmärretään kyllä ja siihen olla valmiita satsaamaan, mutta mihin, miten paljon ja kenen toimesta, on hämärän peitossa. 

Näin markkinointia ei pystytä käsittelemään investointina vaan se on ja pysyy kulueränä, mittareita ei ole tai jos on, datasta ei pystytä tekemään tarvittavia johtopäätöksiä, ja kumppani toisensa jälkeen ohjataan vähin äänin takaoven kautta ulos. Näin markkinointi ei pääse tekemään tehtäväänsä eli luomaan kysyntää ja kasvua.  

Tämän pystymme muuttamaan. Muutos tapahtuu askel kerrallaan, ja tätä varten suosittelemme, että urakka aloitetaan selvittämällä perusteellisesti markkinoinnin lähtötaso. 

Rookien markkinointiauditoinnissa käydään läpi yrityksenne markkinoinnin tärkeimmät osa-alueet ja pisteytetään ne asteikolla 1-9. Rookien asiantuntija alustaa jokaisen osa-alueen ja antaa oman näkemyksensä, mikä missäkin kohdassa on olennaisinta juuri teidän yrityksenne kannalta.

Varsinaisen pisteytyksen teette itse, minkä takia on hyvä, jos kartoitukseen pystyy osallistumaan useampi henkilö (esim. 2-5). 

Auditoinnin osa-alueet ovat:

  1. Markkinoinnin suunnitelmallisuus 
  2. Verkkosivut
  3. Sisältöstrategia
  4. Hakukonelöydettävyys
  5. Sosiaalisen median strategia 
  6. Referenssit ja suosittelut
  7. Maksettu mainonta ja ostopolut 
  8. Myynnin ja markkinoinnin yhteistyö
  9. Viestintä

Lopputuloksena syntyy nelikenttä, jossa jokainen osa-alue sijoittuu sen mukaan, kuinka tärkeäksi se nähdään yrityksenne kannalta ja toisaalta toimialan kannalta.

Näyttökuva 2021-10-3 kello 11.24.10

Auditointi auttaa kirkastamaan markkinoinnin ison kuvan, mutta myös löytämään lyhyen aikavälin kehittämiskohteet. Näin pääsemme toimeen heti eikä ensi kesän keskiviikkona.

Aikaa työpajaosioon menee noin kaksi tuntia, ja se tapahtuu sähköisellä Fasplat-alustalla. Tätä varten jokainen osallistuja tarvitsee tietokoneen tai kännykän. Työpaja pystytään helposti toteuttamaan myös etänä - tai sekä että.

Auditoinnin hinta on 500 € (alv. 0). 

Auditointiin - kuten kaikkeen muuhunkin työhömme - sisältyy Rookie-takuu: jos ette koe saaneenne rahoillenne vastinetta, laskulla voi heittää vesilintua (ei suositella verkkolaskujen kohdalla). 

Oma tavoitteemme on, että auditointi on ensimmäinen askel yhteisellä taipaleella, ja näin on iloksemme usein myös tapahtunut. Auditoinneista ja kartoituksista saamamme palaute on ollut poikkeuksetta tätä:

Sait hyvin kiinni, missä vielä askelmerkkejä etsitään. Esiin nousi myös hyviä tärppejä. Uskon, että tästä on yhteistä keskusteltavaa jatkossakin.”

 

“Kävimme tiivistelmän yhdessä läpi ja hyvin olitte saaneet puettua ajatuksemme sanoiksi. Milloin voimme istua alas ja puhua jatkosta?”

 

“Kai teette tarjouksen jatkosta?”

 

Jos ette vielä tunne meitä:

Jatketaan juttua!