Jotain pitäisi tehdä. Mutta mitä?

Suomeen tarvitaan joka vuosi noin 63.000 uutta työntekijää, ja vuonna 2023 uusia käsipareja syntyi maahamme 45.000.

Osaajapula tulee näin ollen pahenemaan tulevaisuudessa edelleen huomattavasti, mikä näkyy armottomana kilpailuna parhaista osaajista ja valinnanvaran myötä suurena vaihtuvuutena.

Mihin harventuva osaajajoukko suuntaa, riippuu paljon siitä, millainen maine (= työnantajamielikuva) organisaatiolla on. Siksi työnantajamielikuvaan täytyy investoida.

Mutta miten, minkä verran ja kenen toimesta?

Ota yhteyttä!

Työnantajaviestinnän auditointi

Rookien työnantajaviestinnän auditoinnin idea on istua alas yrityksen avainhenkilöiden (3-6) kanssa, kirkastaa lähtötilanne ja tunnistaa tärkeimmät kehittämiskohteet. Tällä varmistamme, että seuraavat askeleet osataan ottaa oikeaan suuntaan.

Auditoinnissa käydään läpi kahdeksan työnantajaviestinnän keskeistä osa-aluetta:

  • Tavoitteet
  • Suunnitelmallisuus
  • Tunnettuus ja maine
  • Missio, visio ja arvot
  • Työnantajalupaus
  • Sisäinen viestintä
  • Palkitseminen
  • Rekrymarkkinointi
  • Rekrytointien onnistuminen
  • Hakuprosessi

Ota yhteyttä!

Rookien asiantuntija alustaa jokaiseen osa-alueen ja antaa oman näkemyksensä, mikä kussakin on olennaisinta yrityksenne kannalta.

Keskustelun päätteeksi kaikki auditointiin osallistuvat pisteyttävät ko. osa-alueen asteikolla 1-10.

Lopputuloksena syntyy nelikenttä, jossa jokainen osa-alue sijoittuu sen mukaan, kuinka tärkeäksi se koetaan yrityksenne kannalta ja toisaalta toimintaympäristön (kilpailutilanne, sijainti, toimiala ym.) kannalta.

Auditointi auttaa yritystä selkeyttämään työnantajaviestinnän isoa kuvaa, mutta se auttaa myös löytämään lyhyen aikavälin kehittämiskohteet. Näin liikkeelle päästään heti.

Aikaa työpajaosioon menee noin kaksi tuntia, ja se tapahtuu sähköisellä Fasplat-alustalla. Tätä varten jokainen osallistuja tarvitsee tietokoneen tai kännykän. Työpaja pystytään helposti toteuttamaan myös etänä, tai sekä että.

Auditoinnin hinta on 790 € (alv 0)

Annamme auditoinnille Rookie-takuun: jos ette koe saaneenne siitä merkittävästi apuja, laskulla voi heittää vesilintua. Jos taas auditointi johtaa laajempaan yhteistyöhön, hyvitetään kustannus seuraavassa vaiheessa. Käytännössä investointi on siis ajallinen – ja tämä parituntinen aiheelle kannattaa uhrata, siinä määrin kriittisiä asioita veto- ja pitovoima tulevat olemaan.

Tavoitteemme on, että auditointi on vasta alkua pitkässä ja tuloksellisessa yhteistyössä, ja näin on iloksemme usein myös tapahtunut. Auditoinneista saamamme palaute on ollut poikkeuksetta tätä:

“Saitte hyvin kiinni, missä vielä askelmerkkejä etsitään. Esiin nousi myös hyviä tärppejä. Uskon, että tästä on yhteistä keskusteltavaa jatkossakin.”

“Kävimme tiivistelmän yhdessä läpi ja hyvin olitte saaneet puettua ajatuksemme sanoiksi. Milloin voimme istua alas ja puhua jatkosta?”

“Kai teette tarjouksen jatkosta?”

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella!

Arttu K.

Kenttiä ei löytynyt.