Henkilöstö on sidosryhmääsi siinä missä asiakkaasikin

Kategoriat Bloogie

Makustellaanpas tätä ajatusta hetki: työntekijät ovat yrityksesi sidosryhmä siinä missä asiakkaatkin.

Tämä näkökulma jää usein mopen osaan, vaikka sillä onkin suora vaikutuksensa yrityksen menestykselle ja sisäiselle hyvinvoinnille.

Vaikka yritykset osaavat kertoa kanta-asiakaseduista, alennuksista ja muista kommerkvenkeistään nykyään jo hyvinkin tehokkaasti, työntekijöiden kohdalla viestintä jää usein puolitiehen tai unohtuu kokonaan.

Työnantajaviestintä on strateginen työkalu, joka vaikuttaa suoraan työntekijöiden sitoutumiseen, motivaatioon ja tyytyväisyyteen. Se ei ole vain tiedon jakamista, vaan kokonaisvaltaista vuorovaikutusta, joka rakentaa ja ylläpitää luottamusta sekä positiivista työnantajakuvaa.

Määrätietoisesti toteutettuna se auttaa varmistamaan, että työntekijät ovat tietoisia yrityksen tavoitteista, arvoista ja tulevaisuuden suunnitelmista.

Miksi työnantajaviestintä on tärkeää?

  • Sitoutuminen ja motivaatio: Kun työntekijät tuntevat itsensä arvostetuiksi ja tietävät, mitä heiltä odotetaan, heidän sitoutumisensa yritykseen kasvaa. Selkeä ja avoin viestintä auttaa työntekijöitä ymmärtämään roolinsa yrityksessä ja näkemään, kuinka heidän panoksensa vaikuttaa kokonaisuuteen.
  • Luottamuksen rakentaminen: Avoimuus ja rehellisyys viestinnässä rakentavat luottamusta työnantajan ja työntekijöiden välille. Kun työntekijät tuntevat, että heille kerrotaan kaikki tarpeellinen, he ovat todennäköisemmin sitoutuneita ja tyytyväisiä työpaikkaansa.
  • Yrityskulttuurin vahvistaminen: Työnantajaviestintä on keskeinen tekijä yrityskulttuurin luomisessa ja ylläpitämisessä. Selkeät viestit yrityksen arvoista, tavoitteista ja toimintatavoista auttavat luomaan yhtenäisen ja positiivisen työympäristön.
  • Tiedonvälitys ja ymmärrys: On tärkeää, että työntekijät ovat ajan tasalla yrityksen toiminnasta, muutoksista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Tämä vähentää epävarmuutta ja auttaa työntekijöitä valmistautumaan muutoksiin.

Hyvän työnantajaviestinnän peruspilarit

Hyvä työnantajaviestintä ei synny itsestään, vaan se vaatii suunnitelmallisuutta ja johdonmukaisuutta. Tässä muutamia peruspilareita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota.

Ole avoin. Kerro asioista rehellisesti ja suoraan. Vältä epäselviä tai harhaanjohtavia viestejä. Avoimuus luo luottamusta ja vähentää huhujen sekä epävarmuuden syntymistä.

Muista, että viestintä ei ole yksisuuntaista. Kannusta työntekijöitä esittämään kysymyksiä, antamaan palautetta ja osallistumaan keskusteluun. Vuorovaikutteinen viestintä lisää sitoutumista ja luo tunteen siitä, että työntekijöiden mielipiteitä arvostetaan.

Hyvä viestintä on jatkuvaa, ei satunnaista. Pidä huolta siitä, että tiedotat säännöllisesti yrityksen kuulumisista ja tärkeistä asioista. Säännöllinen viestintä auttaa pitämään työntekijät ajan tasalla ja vähentää epävarmuutta.

Ota huomioon myös se, että eri työntekijäryhmillä on erilaisia tiedontarpeita. Kohdenna viestintää niin, että se vastaa eri ryhmien tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Tämä tekee viestinnästä tehokkaampaa ja merkityksellisempää.

Entäs käytännössä?

Asioiden väittäminen ja asioiden tekeminen ovat kaksi eri asiaa. Siksi kannattaa ottaa työnantajaviestintäkin käytännön kannalta. Siihen voi auttaa mm. palautejärjestelmän luominen. Tämä ei ainoastaan paranna viestintää, vaan antaa työntekijöille mahdollisuuden vaikuttaa yrityksen toimintaan.

Varmista myös, että johto on näkyvillä ja tavoitettavissa. Tämä voi tarkoittaa säännöllisiä tiedotustilaisuuksia, blogikirjoituksia tai yksinkertaisesti sitä, että johto osallistuu aktiivisesti yrityksen arkeen. Tarjoa myös työntekijöille koulutusta viestintätaidoista. Tämä auttaa heitä ilmaisemaan itseään selkeämmin ja ymmärtämään paremmin yrityksen viestintää. Tue yhteisöllisyyttä. Järjestä yhteisiä tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa työntekijät voivat kohdata toisiaan ja jakaa ajatuksiaan. Tämä vahvistaa yhteisöllisyyttä ja parantaa viestintää.

Työnantajaviestintä on yhä kriittisempi osa yrityksen toimintaa. Se vaikuttaa suoraan työntekijöiden sitoutumiseen, motivaatioon ja tyytyväisyyteen. Panostamalla avoimeen, vuorovaikutteiseen ja säännölliseen viestintään yritys voi rakentaa vahvan luottamuksen, positiivisen yrityskulttuurin ja tehokkaan tiedonvälityksen.

Työntekijät ovat yrityksesi tärkeä sidosryhmä, ja he ansaitsevat samanlaista huomiota ja viestintää kuin asiakkaasi.

Rookiemedia

Ota yhteyttä

Autamme asiakkaitamme voittamaan kilpailun osaajista, joiden perässä ovat kaikki. Ja pitämään heistä myös kiinni.