Kunnan maine olemme me - Rookie Communications

Kunnan maine olemme me

Kunnan maine olemme me

Yhä useamman kunnan strategiassa puhutaan elinvoimasta, imagosta, brändistä ja maineesta. Niihin pitää nyt panostaa, koska ne ratkaisevat kunnan menestyksen.

Panostaminen tarkoittaa viestintää ja markkinointia. Toki paljon muutakin, mutta erityisesti sitä, että hyvistä asioista kerrotaan.

Kunnan markkinoinnissa pitää pystyä erottumaan. Toisista erottuminen vaatii, että verrataan omaa kuntaa toisiin ja kaivetaan sieltä asioita, jotka erottavat oman kunnan muista. Se, että palvelut ja luonto ovat lähellä ei ole erottumista, koska lähellä ne ovat melkeinpä kaikissa kunnissa.

Nuo erottavat tekijät pitää pystyä kertomaan perustellusti kaikessa viestinnässä ja markkinoinnissa.

Jos nuo erottuvat tekijät keksitään päättäjien ja viranhaltijoiden yhteisessä keskustelukerhossa, vaarana on, että ne jäävät irrallisiksi. Eli ne eivät ole sellaisia, jotka kuntalaiset pystyvät allekirjoittamaan.

Mikään markkinointi tai viestintä ei toimi, jos kuntalaiset ja kunnan työntekijät eivät pysty seisomaan viestin takana. Ei auta, jos Hesarin etusivulla toitotetaan, että kuntamme on edelläkävijä pyöräilyn edistämisessä, jos taksikuski kertoo, että paskat täällä kukaan pyörällä aja, vaan kaikilla on omat autot.

Kuntalaiset ja kunnan työntekijät pitää ottaa mukaan kunnan brändäykseen tavalla tai toisella, että homma saadaan kestävälle pohjalle. Asukkaat kun ovat kuitenkin aina niitä, jotka toimivat brändin suurimpana sanansaattajana.

Kun kunnan tarina on uskottava, tulee sama tarina kaikkien suusta.

Joku minua viisaampi on sanonut, että suorin tie julkisen organisaation maineen parantamiseen on parantaa julkista organisaatiota itseään. Ja se on totta. Pelkät pienessä piirissä päätetyt ilmeuudistukset ja nasakat sloganit eivät auta, jos itse toiminta ei ole niiden mukaista.

Maine syntyy organisaation ulkopuolella niistä tarinoista, joita kunnasta kerrotaan. Eli siitä mitä se taksikuski takapenkillä istuvalle asiakkaalleen kertoo. Se mihin nuo tarinat perustuvat tehdään kuitenkin kunnan sisällä.

Maine on lupaus, joka pitää pystyä lunastamaan aina ja kaikissa tilanteissa.

Sillä loppujen lopuksi kunnan maine olemme me – kuntalaiset ja ne tarinat, jotka me omasta kunnastamme kerromme.