Juha Kupiainen
Hallituksen puheenjohtaja

Juha Kupiainen