Strategiat

audit1920x1080

Markkinointiauditointi

Rookien markkinointiauditoinnissa käydään läpi markkinoinnin tärkeimmät osa-alueet, kirkastetaan iso kuva ja nimetään 1-3 tärkeintä kehittämiskohdetta.   

markkstrat1920x1080

Markkinointistrategia

Rookien markkinointistrategiassa yrityksen avaintuotteelle/palvelulle rakennetaan liiketoiminnan tavoitteisiin pohjautuva yhdeksän askeleen polku.

kampanjastrat1920x1080

Kampanjastrategia

Tuottava kampanjastrategia koostuu luovasta konseptista, sisällöistä ja ostopolusta. Kun perusta on kunnossa, viisarit saadaan värisemään. Aina. 

sisaltostrat1920-1080

Sisältöstrategia

Sisältöstrategiassa etsitään teemat, joiden ympärille kannattaa sisältömarkkinoinnissa tuottaa sisältöä ja mihin kanaviin laittaa paukut.

stratkumpp1920x1080

Strateginen kumppanuus

Valikoiduilla toimenpiteillä viemään markkinointia askel kerrallaan kohti tasoa, jossa markkinointi-investointien tuotto on jatkuvasti plussan puolella.

sisviest1920x1080

Sisäinen viestintä

Rookien sisäisen viestinnän koulutuksessa keskitytään olennaiseen: eli tunnistamaan ja korjaamaan yhdessä tilanteita, joissa tieto ei ole kulkenut.

työnantajamielikuva1920x1080

Työnantajamielikuva

Kuten tiedämme, osaavan työvoiman puute on yksi suurimmista esteistä pk-yritysten kasvulle. Kun yrityksessänne on työntekijän hyvä olla, jospa kerrotaan siitä muillekin?

vastuullisuusviestinta1920x1080-1

Vastuullisuusviestintä

Vastuullisuutta ei voi jättää huomioimatta enää pieninkään paja. Vastuullisuus itsessään on tekoja, mutta kokonaisuuteen liittyy vahvasti myös viestintä - kuten vastuullisuusosion luominen verkkosivuille. 

Ota yhteyttä!

kayhko

Arttu Käyhkö

Strategi, toimitusjohtaja
Varaa aika Artulle!