Rookien strateginen kumppanuus

Rookien strateginen kumppanuus tarkoittaa jatkuvaa tekemistä.


VAIHE 1: Strategiakeskustelu

1 h tapaaminen / videopalaveri

Ennen työn aloittamista pidetään strategiakeskustelu, jossa käydään läpi yrityksen liiketoiminnan strategian perusasiat menemättä vielä kovin syvälle markkinointiin. Keskustelun tavoite on tuottaa Rookielle ymmärrys markkinoinnin tehtävästä isossa kuvassa. Samalla vahvistuu puolin ja toisin käsitys, olemmeko oikea kumppani tehtävään.

Strategiakeskustelun osa-alueet
Visio:
 • Mihin yritys on menossa
 • Mikä on aikataulu
Perusstrategia, määrittelee lähtötilanteen:
 • Erilainen
 • Hyökkäävä
 • Palvelun rakentaminen asteittain
Ylivoimaiset / erottavat tekijät:
 • Hinta
 • Laatu
 • Palvelu
 • Strateginen kumppanuus
Yrityksenne kulttuurin kolme tärkeintä asiaa:
 • Muutoshaluinen – Pysähtynyt
 • Innovoiva – Enemmän töitä
 • Kokeileva – Stabiili
Markkinoinnin tehtävä:
 • Löytää asiakas
 • Saada asiakas ostamaan enemmän
 • Pitää asiakas
Kannattavuudessa tärkeintä:
 • Myyntikate
 • Käyttökate
 • Tulos
Laajentuminen:
 • Tuotteet
 • Palvelut
 • Maantieteellinen
Liikevaihto:
 • Kokonais
 • Osa-alueiden
 • Tuote/Palvelu
Asiakkaan asiakkaan tärkeimmät huomiot:
 • Loppuasiakaslähtöinen - Prosessilähtöinen
 • Profiili ja segmentit   
Missio: 
 • Yrityksen olemassaolon tarkoitus 
 • Miten missio näkyy yrityksen viestinnässä

Strategiakeskustelu on maksuton, eikä se sido mihinkään. Jos yllä listatuista osa-alueista jokin ei ole vielä kirkas, se ei ole ongelma; silloin pohditaan yhdessä, vaatiiko ko. osa-alue paneutumista vai palataanko siihen myöhemmin.  


VAIHE 2: Markkinointiauditointi

2 h tapaaminen / Teams / hybridi

Auditoinnissa käydään läpi markkinoinnin lähtötilanne osa-alueittain. Näin saadaan selville markkinoinnin iso kuva yrityksen toimialaan ja tavoitteisiin peilaten sekä pystytään tunnistamaan helpot/kiireelliset kehittämiskohteet ja kasvun esteet.

Rookie_Markkinointistrategiankaavio_v4-1
Auditoinnin hinta 750 euroa (alv 0).


VAIHE 3: Strateginen kumppanuus

Markkinoinnin kehittäminen on jatkuva prosessi. Kun meillä on nyt ymmärrys tavoitteista, liiketoiminnan strategiasta ja markkinoinnin lähtötilanteesta, seuraavaksi lähdetään valikoiduilla toimenpiteillä viemään markkinointia askel kerrallaan kohti tasoa, jossa markkinointi-investointien tuotto on jatkuvasti plussan puolella ja markkinointi luo kasvua.

Jatkuvan kehittämisen osa-alueet:
 • Verkkosivusto ja hakukonenäkyvyys
 • Sisältömarkkinointi
 • Ennustettava liidivirta
 • Referenssit ja suosittelut
 • Maksettu mainonta ja ostopolut
 • Myynnin ja markkinoinnin yhteistyö ja CRM
 • Jälkimarkkinointi
 • Työnantajamielikuva ja rekrymarkkinointi
 • Sisäinen viestintä
 • Vastuullisuusviestintä


Osa-alueita voi olla yrityskohtaisesti muitakin, ja kokonaisuus räätälöidään aina yrityksen tarpeisiin ja tavoitteisiin pohjautuen.

Tyypillisesti yritys tunnistaa lähtötilanteensa jostain näistä neljästä tasosta:

TASO 1: “Markkinointiapatia vallitsee”

Kuvaus: Markkinointi on pettymyksiä, ongelmia ja hukattuja euroja. Onnistumisten puuttuessa “markkinointiapatia” on ottanut vallan, eikä tiedetä, mistä päästä edes aloittaisi.

Ongelma: Markkinointi on satunnaista, perustuu mutuun ja sen vaikutukset ovat olemattomia. Verkon puolella tapahtuu yhtä vähän: kävijöitä ei ole, liidejä ei tule ja uutta sisältöä ei tuoteta. Some tuntuu täydelliseltä ajanhukalta.

Ratkaisu: Palautetaan usko tekemiseen onnistumisten kautta. Tarkennetaan kohderyhmä, teroitetaan pääviestit ja rakennetaan yksi selkeä ostopolku ydintuotteen/palvelun ympärille. Tarvittaessa otetaan tulitukea suorakontaktoinneilla (sähköposti, tekstiviesti, puhelin).

TASO 2: “Jalat liikkuvat, maisema ei vaihdu”

Kuvaus: Markkinointiin on satsattu jonkin verran, ja se tuottaa joitain liidejä. Vuosikello saattaa olla käytössä, mutta muilta osin tekeminen ei ole erityisen suunnitelmallista.

Ongelma: Liidien saaminen ovat satunnaisia ja ennustettavuus on huono. Sisällöntuotanto on tuote/palvelukeskeistä, epäsäännöllistä eikä motivoi. Orgaaninen löydettävyys on heikolla tolalla ja liikennettä saadaan vain rahalla. Sivukävijöistä vain pieni osa jalostuu yhteydenotoiksi. Perälauta vuotaa, ja asiakkaita ei saada pysymään.

Ratkaisu: Selvitetään, minkä verran verkossa on liikennettä ja mistä kanavista sekä millä avainsanoilla kävijät tulevat (verkkoauditointi) ja muutetaan tekemistä tämän tiedon perusteella. Tehdään arviointi hakukoneoptimoinnin mahdollisuuksista ja järkevyydestä. Luodaan löydettävyyttä parantava sisältöstrategia. Panostetaan jälkimarkkinointiin tavoitteena parempi asiakaspysyvyys ja asiakkuuden arvon kasvattaminen.

TASO 3: “Valoa funnelin päässä”

Kuvaus: Markkinoinnissa alkaa olla järkeä ja siihen aletaan suhtautua kuluerän sijaan investointina. Kanavavalinnat ovat selkeytyneet ja ostopolut ovat alkaneet tuottaa liidejä. Sisällöntuotanto on suunnitelmallista ja verkkosivujen ohella 2-3 aktiivista somekanavaa tavoittaa jatkuvasti uusia silmäpareja. Orgaaninen löydettävyys on päivä päivältä parempi.

Ongelma: Omissa prosesseissa on vielä ongelmia ja markkinoinnin tuottamien liidien päätymistä kaupaksi asti ei seurata. Markkinoinnin panos-tuotto-suhde jää näin vielä hämärän peittoon. Markkinoinnin resurssoinnissa ja työnjaossa on koko ajan enemmän mietittävää.

Ratkaisu: Aktivoidaan CRM ja tiivistetään myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä. Paikataan aukot seurannassa. Arvioidaan, miten paljon käsityötä ja millaista osaamista seuraavat askeleet vaativat ja olisiko järkevää ottaa talon sisälle oma markkinointiresurssi.

TASO 4: “Lisää löylyä!”

Kuvaus: Paketti on kasassa, ja markkinointi tuottaa myyntiä jatkuvasti tehokkaammin. Markkinoinnin ja myynnin yhteistyö pelaa, seuranta on kunnossa, asiakashankinnan kustannus on sentilleen tiedossa ja panos-tuotto-suhde todistettavasti plussan puolella. Markkinointiimi on vakiintunut ja yhteistyö toimii, eikä toimitusjohtajan/yrittäjän tarvitse enää huolehtia operatiivisesta tekemisestä. Huomaat kilpailijoiden alkaneen apinoida tekemistäsi.

Ongelma: Päänvaivaa tuottaa lähinnä “shiny object” -syndrooma eli pitäisikö kasvua lähteä hakemaan uusista kanavista ja kohderyhmistä vai tyytyäkö öljyämään hyvin pyörivää konetta ja keskittyä asiakashankinnan tehostamiseen. Entä miten pidetään kilpailijat takana? Kasvun esteiksi alkavat nousta muut asiat kuten työvoiman saatavuus.

Ratkaisu: Markkinointi luo kasvua, joten panostuksia uskalletaan lisätä ja tekeminen skaalautuu. Taktisella puolella jatketaan sitä, mikä toimii, ja samaan aikaan testataan uusia viestejä, sisältöjä ja ostopolkuja. Laajennetaan myös kanavacocktailia, jos se järkeväksi nähdään, aluksi pienimuotoisesti kokemusta hakien.

Otetaan brändi ja viestinnälliset asiat (viimeistään nyt) kunnolla suurennuslasin alle: sisäinen viestintä, vastuullisuusviestintä ja työnantajamielikuva eturintamassa.

Ja hei! Nautitaan työn hedelmistä!

Strateginen kumppanuus tarkoittaa tiivistä yhteistyötä ja toimenpiteiden jatkuvaa seurantaa, ja sopimus tehdään vähintään vuodeksi kerrallaan (irtisanomisaika 1 kk, jolloin laskutetaan vain siihen mennessä tehdyt työt).

Timanttisia sisältöjä aiheeseen liittyen:

BLOOGIE:
Markkinointistrategia pakolliseksi osaksi liiketoimintasuunnitelmaa! Heti!
"Heti. Mulle. Kaikki. Tänne. Nyt." ei ole markkinointistrategia
Kasvamisesta
Kopkop! Anna edes yksi syy ostaa juuri teiltä
Toimari! Näin nostat markkinointitiimisi farmista kirkkaisiin valoihin
Mitä jos avain (markkinointi)onneen onkin nenäsi edessä?
Puhuttelet, siis olet
Kujalla oleva CMO vetää firman syvyyksiin
Ilman missiota ei ole markkinointia, on vain mainontaa
Sinä teet päätökset - mutta miltä pohjalta?
Kaupungin kallein takki ja muita tositarinoita

BRONXCAST (löytyvät myös podcast-sovelluksista):
Näin teet markkinointistrategian, osa 1
Näin teet markkinointistrategian, osa 2
Eroon markkinointikohtauksista
Miksi markkinoinnissa keskitytään vääriin asioihin
Mitä jos markkinointi olisikin ensi vuonna suunnitelmallista?
Näillä eväillä nostat digimarkkinointisi seuraavalle tasolle 

ROOKIETIP:
Toimari/yrittäjä/kirstunvartija, sinun on pakko ymmärtää markkinointia
Miljoonan euron lisämyynti palvelemalla paremmin olemassa olevia asiakkaita.

Referenssejä

Strategisia kumppaneita voimme ylpeydellä todeta olevamme muun muassa heille:

artic
pava480x192
kiilax480x192
iivarimononen480x192
emf480x192
suomityres
taitori
kayhko

Tätäkö olit vailla vai jotain muuta?

Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

040 594 0285
arttu@rookiecom.fi

Varaa aika Rookielle!